Yapay Zeka Çalışmaları Ne Aşamada?

Yapay Zeka Çalışmaları Ne Aşamada?

 Yapay Zeka Çalışmaları Ne Aşamada?

 

   İnsanoğlunun ve içerisinde yer aldığı toplumsal düzenin ilerleyişinde, bugün sahip olduğu konum nedeniyle son derece etken bir noktada yer alan bu teknoloji, her geçen gün gündelik hayatımıza daha fazla etki etmektedir.

   Günümüz dünyasında yapay zeka çalışmaları üzerinde artan bir yoğunluk bulunmaktadır. Pek çok bilim insanı ve yazılımcı, kendini konuyla alakalı projelere vermiştir ve sürekli yeni fikirler üzerinde uğraşmaktadır.

   Yapay zeka çalışmaları adını verdiğimiz etkinlik alanı ise kısaca şu şekilde tanımlanmaktadır: genel olarak insana dair düşünme pratiklerinin analiz edilip, ortaya çıkan sonuçlar çerçevesinde yapay yönergeler üreterek, bu yönergelerin geliştirmesi işlemlerinin tümü, bu teknolojiye dair yapılan çalışmalar içerisinde yer almaktadır.

    Bu durum da yazılımların ya da robotların, adeta bir insanmış gibi düşünebilmesi sonucunu doğurmaktadır. Bu sayede de insana özgü görevler, bu teknolojiye sahip cihazlar tarafından yerine getirilebilmektedir.

    Yapay zekanın ortaya çıkarılabilmesi, yalnızca insanların bu alanda çalışmalar yürütmeleri ile mümkün olabilmektedir. Programların sahip olduğu bilgi birikimleri, karmaşık verilerin içerisindeki bulunan kalıpların tanımlanması, insan düşüncesi ve tecrübesinden yararlanması, verilen komutları yerine getirebilmesi gibi sahip olduğu yetiler bilim insanları ve yazılımcılar tarafından yapay zekaya tanımlanmaktadır.

    Bir şeyi gözlemleme ve bir kod olarak sisteme daha önceden işlenen parametreler kapsamında tanımlamalarda bulunan yapay zeka işlemcileri, belirli bir konuda görev yapması için ayrı ayrı geliştirilmektedir.

    Yapay zeka çalışmaları gün geçtikçe kendine daha fazla alan bulmakta, bu durum da sürekli olarak ortaya çıkarılan gelişmelere bir yenisinin eklenmesi sonucunu beraberinde getirmektedir.

    Elon Musk, Mark Zuckerberg, Ray Kurzweil, Stephen Hawking ve Bill Gates, günümüzde adını en sık duyduğumuz ve bu alanda pek çok yenilikçi çalışmaya imza atmayı başaran, gelinen dünya düzeninin şekillenmesinde aktif olarak rol oynayan isimler arasında yer almaktadırlar.

    Yukarıda isimleri geçen ve kavram üzerine yapılan çalışmalarda son derece farklı fikirleri ortaya koyan bu kişiler gibi daha çok kişinin üzerinde çalıştığı teknoloji bugün; pek çok girişimi, şirket ve kurumu, birçok elektronik ürünü ve internet üzerinde yer alan sosyal medya ağlarını kapsar niteliktedir.

    Gelinen noktada çoğu faaliyet alanı teknolojinin ortaya koyduğu kolaylıklardan faydalanmak istemektedir. Çünkü insan hayatını kolaylaştırmanın yanında kültürel, sanatsal, sosyal ve hatta ekonomi gibi önemli faktörler üzerinde bu teknolojinin başat etken olarak karşımıza çıktığı bir dönem içerisinde bulunuyoruz.

    Tüm bu durumlar dikkate alındığında geçtiğimiz 2017 yılından bu yana gerçekleştirilen önemli çalışmalarından birkaç örnek verilmesi, konunun anlaşılması bakımından önemli olacaktır.

    Geçtiğimiz yıl Oxford ve Yale Üniversiteleri tarafından üç yüz elli iki yapay zeka araştırmacısının katılımıyla ortaya çıkan bir anket verileri incelendiğinde; ilerleyen elli yıl boyunca bu teknoloji ile kitap yazmak ve ileri düzey matematik işlemleri çözmek gibi çok yönlü milyonlarca konuda yetkin hale geleceği, böylelikle de insanların görevlerini alacağının düşünüldüğü görülmektedir.

    2051 yılı gibi yakın bir gelecekte insanların yapabildiği tüm görevleri üsteleneceği, 2136 yılında ise var olan bütün mesleklerin otomatik bir hale geleceği de varılan diğer sonuçlar arasında yer almaktadır.

    Dünya üzerinde bulunan ve bu konuda “en zeki şirketler” arasına girmeyi başaran firmalardan birkaçı ve bu firmaların geliştirdiği teknolojinin örnekleri isimleri ile şu şekildedir:

 • Baidu: Apollo, Baidu Research
 • Tesla: Sürücüsüz araç sistemi
 •  Alphabet: Google X, Google Maps, Chrome, Nest Labs, GV, Calico, CapitalG, Waymo, X, Verily
 •  Nvidia: NVIDIA GPU
 • Enlitic: Sağlık sektörü için araç üretimi; radyoloji, patoloji ve kan testleri, EKG verileri, gen haritalama
 • Facebook: Facebook Research araştırmaları kapsamında; sinir ağları disiplinleri ve makine öğrenmesi çalışmaları, yüz ve mimik tanıma uygulamaları
 • Microsoft: Cortana, HoloLens, FarmBeats, InnerEye
 •  Fanuc: CNC sistemleri, robot sistemleri, robomakineler, lazerler, nano robotların geliştirilmesi, üretilmesi, satılması ve bakımı
 •  Improbable: Yapay zeka destekli gerçekçi simülasyon grafikleri
 • Bosh: Bosh Yapay Zeka Merkezi
 •  Line: Clova
 •  IBM: Watson
 •  Salesforce: Einstein